Hanna&Hanna

Hanna&Hanna är ett scenkonstsamarbete mellan Hanna Sundelius och Hanna Källdin. Tillsammans skapar de platsspecifik scenkonst och vandringsföreställningar som på ett interaktivt sätt för publiken, bokstavligt talat, genom kulturarvsplatser och museum. Genom gedigen research läggs grunden för föreställningarna som lyfter scener ur historien upp i nutid. Bägge är dessutom utbildade teaterpedagoger och kan med lätthet skapa pedagogiska teaterworkshops för skolklasser och andra grupper, som ett komplement till den sceniska upplevelsen.

Hanna&Hanna har sin grund i frigruppen Skapet Scenkonst som mellan 2013-2019 skapade verk om historiska personer och/eller platser. Skapet använde sig främst av devising i sitt framställande av sina föreställningar och blandade uttrycksformer såsom rörelse, sång och teater. Tillsammans tog de bland annat fram föreställningen "Träd fram!" om Trädgårdsföreningen i Göteborg och "Till Rydal" om bruksorten Rydal utanför Kinna. Erfarenheterna från detta bär Hanna&Hanna nu med sig in i nya, gemensamma uppdrag.